Ceník

Základní měsíční školné za celodenní docházku 5 dnů v týdnu je 10 500 Kč.

Další varianty docházky:

4 celé dny v týdnu 9 000 Kč

3 celé dny v týdnu 7 500 Kč

5 dopolední v týdnu 8 000 Kč

4 dopoledne v týdnu 7 000 Kč

Školné zahrnuje:

  • kompletní stravování dítěte (oběd, pitný režim a dopolední i odpolední svačinku)
  • zájmové kroužky dle výběru rodičů (tanečky, gymnastická přípravka, jóga, výtvarná dílnička)
  • každodenní výuka v anglickém jazyce
  • veškeré náklady spojené s výlety a externími doplňkovými programy
  • vzdělávání dětí dle principů Montessori pedagogiky

Školné je splatné vždy do 25. dne předchozího měsíce na bankovní účet: 644 233 002/5500, variabilní symbol: rodné číslo dítěte.

Registrační poplatek splatný při podpisu Přihlášky dítěte do MŠ činí 3 000 Kč. Poplatek je vrácen v případě nepřijetí dítěte z důvodu naplněné kapacity.

Sleva je poskytována na 2. a dalšího sourozence ve výši 10 % a v případě úhrady celoročního školného do 25. 8. ve výši 5 %.

Školka je registrovaná u MŠMT. Jsme oprávněni vydávat zákonnému zástupci doklad pro uplatnění slevy na dani.

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Hana Jizbová & Zuzana Kurejová