Ceník

Školné

Základní měsíční školné za celodenní docházku 5 dnů v týdnu je 10 500 Kč.
Zahrnuje pitný režim, dopolední i odpolední svačinku a pohybové kroužky dle výběru rodičů.

Další varianty docházky:

4 celé dny v týdnu 9 000 Kč

3 celé dny v týdnu 7 500 Kč

5 dopolední v týdnu 8 000 Kč

4 dopoledne v týdnu 7 000 Kč

jiná varianta dle individuální dohody

Školné je splatné vždy do 25. dne předchozího měsíce na bankovní účet: 644 233 002/5500, variabilní symbol: rodné číslo dítěte.

Registrační poplatek splatný při podpisu Přihlášky dítěte do MŠ činí 3 000 Kč.

Sleva je poskytována na 2. a dalšího sourozence ve výši 10 % a v případě úhrady celoročního školného do 25. 9. ve výši 5 %.

Registrace naší školky u MŠMT je platná od 1. září 2019. Za školní rok 2019/20 tedy budeme oprávněni vydávat doklad pro uplatnění slevy na dani.

Stravné

Od září 2019 bude stravné zahrnuto ve školném uvedeném výše.

Ve školním roce 2018/19 je stravné účtováno zvlášť, platba probíhá vždy do 10. dne následujícího měsíce na základě počtu reálně odebraných, případně včas neodhlášených obědů.

Cena za oběd je 65 Kč.

 

 

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Zuzana Kurejová