Ceník

Měsíční školné za celodenní docházku 5 dnů v týdnu pro školní rok 2024/25 je 12 000 Kč.

Školné pro zkrácenou docházku v adaptačním období je 9 500 Kč za docházku 5 dopolední v týdnu a 8 000 Kč za 4 dopoledne v týdnu.

Uvedené školné pokrývá veškeré náklady spojené s docházkou dítěte do školky, neplatíte již žádné další částky. Školné zahrnuje:

  • kompletní stravování dítěte (oběd, pitný režim a dopolední i odpolední svačinku)
  • zájmové odpolední aktivity vedené interními i externími lektory (tanečky, gymnastická přípravka, jóga, výtvarná dílnička)
  • každodenní provázení v anglickém jazyce
  • veškeré náklady spojené s výlety, externími výukovými programy a workshopy, které se konají v počtu 15-20 akcí za školní rok 
  • vzdělávání dětí dle principů Montessori pedagogiky s originálními pomůckami

Školné je splatné vždy do 25. dne předchozího měsíce na bankovní účet: 644 233 002/5500, variabilní symbol: rodné číslo dítěte.

Registrační poplatek splatný v den zápisu činí 3 000 Kč. Poplatek je vrácen pouze v případě nepřijetí dítěte z důvodu naplněné kapacity MŠ. V případě přijetí slouží poplatek jako záloha na první školné.

Sleva na školné je poskytována na 2. a dalšího sourozence souběžně navštěvujícího MŠ ve výši 10 %.

V případě celodenní docházky na 5 dnů v týdnu a úhrady celoročního školného do 30. 6. je poskytnuta sleva ve výši 5 %.

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Hana Jizbová & Zuzana Kurejová