Montessori mateřská škola

Jsme Montessori

Všechno co děláme, děláme naplno, s chutí a pro radost svou i lidí ve svém okolí. Tento přístup k práci a k životu chceme předávat dětem v naší mateřské škole.

Žijeme pohybem

Pohyb je jedním ze základních projevů života. Pro dítě je pohyb nejpřirozenějším stavem, dítě potřebuje všechno zažívat prostřednictvím těla.

Hrajeme si rádi venku

Vzdušná, světlá a prostorná třída vybavená mnoha atraktivními pomůckami je propojena se zahradou velkou terasou. Děti tak mají možnost provádět nekončící množství vnitřních i venkovních aktivit.

Aktuálně

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2024/25 do MŠ Astra proběhl v úterý 14. května 2024.

Co je Montessori

Tmavovlasá holčička sedící na bílé stoličce
Samostatnost

Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastaveny tak, aby umožňovaly dětem být v maximální míře samostatné, nezávislé na pomoci dospělých a mohly si tak prožívat hluboké uspokojení z toho, co dělají.

Partnerský přístup

V Montessori prostředí si projevujeme vzájemný respekt a úctu. Stačí se řídit jednoduchým pravidlem: dovolujme si k ostatním jen to, co chceme, aby si dovolovali oni k nám. Jen tak si děti mohou budovat zdravou sebeúctu a uvědomit si vlastní hodnotu.

Řád

Vše v Montessori třídě má své místo v prostoru i čase. Jedině tak se může dítě ve školce bezpečně pohybovat, vědět, kam co uklidit a kde to zase najít, kdy je čas na jakou činnost. Vnější řád má na děti uklidňující účinek a pomáhá utvářet řád vnitřní.

Ruka a intelekt

Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě. Intelekt dítěte se do jisté míry může rozvíjet i bez pomoci rukou, jakmile se ovšem rozvíjí společně s činností rukou, dosahuje daleko vyšší úrovně a dítě se stává silnější osobností. 

Soustředění

Schopnost soustředit se je základem inteligence. Proto je v Montessori kladen takový důraz na vhodně připravené prostředí dle vývojových potřeb dětí tak, aby ke koncentraci mohlo docházet spontánně a nezávisle na dospělých.

Radost z objevování

Největší radost v očích dítěte spatříte tehdy, když si může na věci přijít samo a dělat je samo. Dětem proto nepředkládáme hotová fakta. Připravujeme jim prostředí tak, aby je inspirovalo k činnostem a objevům, které při nich mohou udělat. 

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Hana Jizbová & Zuzana Kurejová