Montessori mateřská škola

Jsme Montessori

Všechno co děláme, děláme naplno, s chutí a pro radost svou i lidí ve svém okolí. Tento přístup k práci a k životu chceme předávat dětem v naší mateřské škole.

Žijeme pohybem

Pohyb je jedním ze základních projevů života. Pro dítě je pohyb nejpřirozenějším stavem, dítě potřebuje všechno zažívat prostřednictvím těla.

Hrajeme si rádi venku

Vzdušná, světlá a prostorná třída vybavená mnoha atraktivními pomůckami je propojena terasou s venkovním prostorem. To dává dítěti po většinu roku možnost volby, zda bude své aktivity provádět vevnitř nebo na zahradě.

Aktuálně

Milí rodiče, dovolujeme si Vás informovat, že je zahájeno přijímání dětí pro školní rok 2019/20.

Zápis do MŠ Astra proběhne v pondělí 13. 5. 2019 od 16 do 18 hod.

Kontaktujte nás co nejdříve a domluvte si informační schůzku spojenou s prohlídkou školky.

Co je Montessori

Samostatnost

Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastaveny tak, aby umožňovaly dětem být v maximální míře samostatné, nezávislé na pomoci dospělých a mohly si tak prožívat hluboké uspokojení z toho, co dělají.

Partnerský přístup

V Montessori prostředí si projevujeme vzájemný respekt a úctu. Stačí se řídit jednoduchým pravidlem: dovolujme si k ostatním jen to, co chceme, aby si dovolovali oni k nám. Jen tak si děti mohou budovat zdravou sebeúctu a uvědomit si vlastní hodnotu.

Řád

Vše v Montessori třídě má své místo v prostoru i čase. Jedině tak se může dítě ve školce bezpečně pohybovat, vědět, kam co uklidit a kde to zase najít, kdy je čas na jakou činnost. Vnější řád má na děti uklidňující účinek a pomáhá utvářet řád vnitřní.

Ruka a intelekt

Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě. Intelekt dítěte se do jisté míry může rozvíjet i bez pomoci rukou, jakmile se ovšem rozvíjí společně s činností rukou, dosahuje daleko vyšší úrovně a dítě se stává silnější osobností. 

Soustředění

Schopnost soustředit se je základem inteligence. Proto je v Montessori kladen takový důraz na vhodně připravené prostředí dle vývojových potřeb dětí tak, aby ke koncentraci mohlo docházet spontánně a nezávisle na dospělých.

Radost z objevování

Největší radost v očích dítěte spatříte tehdy, když si může na věci přijít samo a dělat je samo. Dětem proto nepředkládáme hotová fakta. Připravujeme jim prostředí tak, aby je inspirovalo k činnostem a objevům, které při nich mohou udělat. 

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Zuzana Kurejová