Montessori mateřská škola

Jsme Montessori

Všechno co děláme, děláme naplno, s chutí a pro radost svou i lidí ve svém okolí. Tento přístup k práci a k životu chceme předávat dětem v naší mateřské škole.

Žijeme pohybem

Pohyb je jedním ze základních projevů života. Pro dítě je pohyb nejpřirozenějším stavem, dítě potřebuje všechno zažívat prostřednictvím těla.

Hrajeme si rádi venku

Vzdušná, světlá a prostorná třída vybavená mnoha atraktivními pomůckami je propojena terasou s venkovním prostorem. To dává dítěti po většinu roku možnost volby, zda bude své aktivity provádět vevnitř nebo na zahradě.

Aktuálně

ŠKOLNÍ ROK 2019/20

Milí rodiče, pro letošní rok jsme rozšířili naše služby o zájmové kroužky zaměřené na pohyb a kreativitu dětí. Kroužky probíhají v 1. patře MŠ Astra. Vybírat můžete z nabídky zde.

VOLNÁ MÍSTA

Pro školní rok 2019-20 je naše školka již plně obsazena.
Pokud máte zájem rezervovat místo pro školní rok 2020-21, kontaktujte nás prosím na tlf 724 024 177 nebo písemně zde.

 

Co je Montessori

Samostatnost

Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastaveny tak, aby umožňovaly dětem být v maximální míře samostatné, nezávislé na pomoci dospělých a mohly si tak prožívat hluboké uspokojení z toho, co dělají.

Partnerský přístup

V Montessori prostředí si projevujeme vzájemný respekt a úctu. Stačí se řídit jednoduchým pravidlem: dovolujme si k ostatním jen to, co chceme, aby si dovolovali oni k nám. Jen tak si děti mohou budovat zdravou sebeúctu a uvědomit si vlastní hodnotu.

Řád

Vše v Montessori třídě má své místo v prostoru i čase. Jedině tak se může dítě ve školce bezpečně pohybovat, vědět, kam co uklidit a kde to zase najít, kdy je čas na jakou činnost. Vnější řád má na děti uklidňující účinek a pomáhá utvářet řád vnitřní.

Ruka a intelekt

Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě. Intelekt dítěte se do jisté míry může rozvíjet i bez pomoci rukou, jakmile se ovšem rozvíjí společně s činností rukou, dosahuje daleko vyšší úrovně a dítě se stává silnější osobností. 

Soustředění

Schopnost soustředit se je základem inteligence. Proto je v Montessori kladen takový důraz na vhodně připravené prostředí dle vývojových potřeb dětí tak, aby ke koncentraci mohlo docházet spontánně a nezávisle na dospělých.

Radost z objevování

Největší radost v očích dítěte spatříte tehdy, když si může na věci přijít samo a dělat je samo. Dětem proto nepředkládáme hotová fakta. Připravujeme jim prostředí tak, aby je inspirovalo k činnostem a objevům, které při nich mohou udělat. 

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Zuzana Kurejová