Aktuálně

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Milí rodiče,

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2023/24 do MŠ Astra proběhne v úterý 9. května 2023 od 16 do 18h.

Hlavním kritériem pro přijetí je dovršení 3 let věku v době nástupu do MŠ. Přednostně jsou přijímáni sourozenci stávajících klientů a uchazeči o celotýdenní docházku. V případě, že více uchazečů splňuje kritéria shodně, je rozhodující pořadí, v jakém jsou zapsáni v pořadníku uchazečů.

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci.

K zápisu jsou nutné následující doklady a vyplněné formuláře, které Vám zašleme mailem nebo předáme na osobní schůzce:

  • kopie rodného listu dítěte
  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce
  • vyplněná přihláška k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ověřené lékařem

V případě, že máte zájem o zápis do MŠ Astra, kontaktuje nás prosím co nejdříve zde nebo na tlf 724 024 177.

V průběhu března a dubna budou probíhat informační schůzky spojené s prohlídkou školky. Představíme Vám náš vzdělávací program a zodpovíme všechny otázky. Účast na schůzce je podmínkou pro účast na Zápisu.

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Hledáme pedagogického pracovníka s ukončeným vzděláním v oboru Předškolní pedagogika a alespoň 3letou praxí, požadujeme certifikát z diplomového Montessori kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí ve věku 3 – 6 let. Podrobnější info na tlf 724 024 177.

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Hana Jizbová & Zuzana Kurejová