Aktuálně

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Milí rodiče,

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2024/25 do MŠ Astra proběhne v úterý 14. května 2024 od 16 do 18 hod.

Hlavním kritériem pro přijetí je dovršení 3 let věku v době nástupu do MŠ. Přednostně jsou přijímáni sourozenci stávajících klientů a uchazeči o celotýdenní docházku. V případě, že více uchazečů splňuje kritéria shodně, je rozhodující pořadí, v jakém jsou zapsáni v pořadníku uchazečů.

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci.

K zápisu jsou nutné následující doklady a vyplněné formuláře, které Vám zašleme mailem nebo předáme na informační schůzce:

  • kopie rodného listu dítěte
  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce
  • vyplněná přihláška k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ověřené lékařem

Pokud máte zájem zúčastnit se zápisu na školní rok 2024/25, kontaktujte nás prosím co nejdříve na tlf 724 024 177 nebo zde, abychom Vás mohli zařadit do pořadníku zájemců.

Následně Vás budeme informovat o termínech informačních schůzek spojených s prohlídkou školky. Účast na osobní schůzce je podmínkou pro účast na zápisu. Na schůzce Vám představíme náš vzdělávací program i formality spojené se zápisem.

Těšíme se na Vás!

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Hledáme pedagogického pracovníka s ukončeným vzděláním v oboru Předškolní pedagogika a alespoň 3letou praxí, požadujeme certifikát z diplomového Montessori kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí ve věku 3 – 6 let. Podrobnější info na tlf 724 024 177.

ŠKOLKA ASTRA VYBUDOVALA ZAHRADU V PŘÍRODNÍM STYLU

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Hana Jizbová & Zuzana Kurejová