Aktuálně

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU KORONAVIRU

Vážení rodiče,

MŠ Astra upravila následovně hygienická opatření ve snaze eliminovat zdravotní rizika a respektovat pokyny MŠMT:

  • od 1. 5. 2020 je zrušena povinnost dětí i učitelů nosit v prostorách MŠ roušku
  • rodiče při příchodu a odchodu nadále nevstupují do prostoru školky
  • do školky mohou přijít jen úplně zdravé děti bez jakýchkoli příznaků nachlazení a zvýšené teploty
  • do školky není možné nosit z domu vlastní hračky
  • ve školce věnujeme ještě větší pozornost hygieně rukou než obvykle, vedeme děti ke správné technice mytí rukou
  • při výchovně-vzdělávacím programu trávíme s dětmi maximum času pobytem venku
  • konání jednotlivých zájmových kroužků je upraveno nebo přerušeno – viz rozpis níže

Děkujeme za pochopení a respektování těchto opatření v zájmu nás všech!

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2020/2021

Milí rodiče,

zápis do MŠ Astra pro školní rok 2020/21 proběhl v pondělí 11. 5. 2020 distanční formou.

Informace o přijetí uchazečů do MŠ Astra je k dispozici zde.

V tuto chvíli zbývá 1 volné místo pro školní rok 2020/21. Pokud jste termín zápisu nestihli a máte zájem seznámit se s naším vzdělávacím programem a prostředím nové Montessori školky, kontaktuje nás prosím na tlf 724 024 177 nebo písemně zde. Rády si s Vámi domluvíme schůzku.

 

Informace k zápisu:

Maximální kapacita MŠ Astra je 20 dětí ve věku od 3 do 6 let (mladší děti dle individuální dohody a volné kapacity školky).

Přednostně budou přijati stávající klienti a uchazeči o celotýdenní docházku.

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci.

Doklady, které je k zápisu nutné předložit a formuláře k vyplnění, které Vám zašleme na základě Vaší telefonické nebo písemné žádosti:

– rodný list dítěte (kopie)

– občanský průkaz zákonného zástupce (kopie)

– přihláška k předškolnímu vzdělávání

– potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ověřené lékařem

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

TANEČKY
PRO DĚTI 2-5 LET

Pouze pro děti z MŠ Astra 

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTICKÁ
PŘÍPRAVKA 3 – 5 LET

Pondělí od 16:00 do 16:45

Pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTIKA
PRO DĚTI 6 – 9 LET

Úterý od 17:00 do 17:50

Cena 1 200 Kč/pololetí

Od 12. 5. 2020 obnoveno

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTIKA
PRO DĚTI DESET+

Úterý od 18:00 do 18:50

Cena 1 200 Kč/pololetí

Od 12. 5. 2020 obnoveno

Lektor: Pavlína Mutinská

JÓGA
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Do odvolání přerušeno,

pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Ivana Kuňáková

JÓGA
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Středa od 16:00 do 17:00

Přerušeno

Přihlášky a více info na www.ivanakunakova.cz

VÝTVARNÁ
DÍLNIČKA

Čtvrtek od 15:30 do 16:30

Pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Aneta Muziková

CROSSFIT
PRO DĚTI 8-12 LET

Pondělí od 17:00 do 17:50

Cena 1 200 Kč/pololetí

Od 12. 5. 2020 obnoveno

Lektor: Pavlína Mutinská

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Zuzana Kurejová