Aktuálně

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Milí rodiče,

děkujeme všem, kteří projevili zájem o naše služby a zúčastnili se informačních schůzek před zápisem.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2024/25 do MŠ Astra proběhne v úterý 14. května 2024 od 16 do 18 hod, kdy je poslední možnost doručit přihlášku a ostatní dokumenty.

Dokumenty k zápisu:

  • kopie rodného listu dítěte
  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce
  • vyplněná přihláška k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ověřené lékařem

Hlavním kritériem pro přijetí je dovršení 3 let věku v době nástupu do MŠ. Přednostně jsou přijímáni sourozenci stávajících klientů a uchazeči o celotýdenní docházku. V případě, že více uchazečů splňuje kritéria shodně, je rozhodující pořadí, v jakém jsou zapsáni v pořadníku uchazečů.

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na našich stránkách do 13. června 2024.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Hledáme pedagogického pracovníka s ukončeným vzděláním v oboru Předškolní pedagogika a alespoň 3letou praxí, požadujeme certifikát z diplomového Montessori kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí ve věku 3 – 6 let. Podrobnější info na tlf 724 024 177.

ŠKOLKA ASTRA VYBUDOVALA ZAHRADU V PŘÍRODNÍM STYLU

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Hana Jizbová & Zuzana Kurejová