Aktuálně

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2022/23 do MŠ Astra proběhne v pondělí 9. května 2022 od 16 do 18 hod.

Hlavním kritériem pro přijetí je dovršení 3 let věku v době nástupu do MŠ. Přednostně jsou přijímáni sourozenci stávajících klientů a uchazeči o celotýdenní docházku. V případě, že více uchazečů splňuje kritéria shodně, je rozhodující pořadí, v jakém jsou zapsáni v pořadníku uchazečů.

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci.

K zápisu jsou nutné následující doklady a vyplněné formuláře, které Vám zašleme mailem nebo předáme na osobní schůzce: 

– kopie rodného listu dítěte

– kopie občanského průkazu zákonného zástupce

– vyplněná přihláška k předškolnímu vzdělávání

– potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ověřené lékařem

V případě, že máte zájem o zápis do MŠ Astra, kontaktuje nás prosím co nejdříve zde nebo na tlf 724 024 177.

V úterý 3. května proběhne poslední termín informační schůzky spojené s prohlídkou školky. Účast na osobní schůzce je podmínkou pro účast na zápisu. Na schůzce Vám představíme náš vzdělávací program i formality se zápisem spojené.

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Hledáme pedagogického pracovníka s ukončeným vzděláním v oboru Předškolní pedagogika a alespoň 3letou praxí, požadujeme certifikát z diplomového Montessori kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí ve věku 3 – 6 let. Podrobnější info na tlf 724 024 177.

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Hana Jizbová & Zuzana Kurejová