Aktuálně

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU KORONAVIRU

Vážení rodiče,

Mateřská škola Astra je otevřena. Ve snaze eliminovat hygienická rizika a respektovat aktuální pokyny MŠMT jsme přijali tato opatření:

  • od 1. 5. 2020 je zrušena povinnost dětí i učitelů nosit v prostorách MŠ roušku, alespoň 1 roušku potřebují děti nadále a to pro pohyb venku na procházce
  • rodiče při příchodu a odchodu nevstupují do prostoru školky, před školkou platí povinnost nošení roušek a udržování odstupů 2 m (neplatí pro rodinné příslušníky)
  • do školky mohou přijít jen úplně zdravé děti bez jakýchkoli příznaků nachlazení a zvýšené teploty
  • do školky není možné nosit z domu vlastní hračky
  • ve školce věnujeme ještě větší pozornost hygieně rukou než obvykle, vedeme děti ke správné technice mytí rukou
  • při výchovně-vzdělávacím programu omezujeme kontaktní skupinové aktivity, maximum času trávíme s dětmi pobytem venku
  • konání jednotlivých zájmových kroužků je upraveno nebo přerušeno – viz rozpis níže

Děkujeme za pochopení a respektování těchto opatření v zájmu nás všech!

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2020/2021

Milí rodiče,

zápis do MŠ Astra pro školní rok 2020/21 proběhl v pondělí 11. 5. 2020 distanční formou.

V tuto chvíli počet uchazečů odpovídá naší maximální kapacitě.  Informace o přijetí uchazečů do MŠ Astra bude zveřejněna do 10. 6. 2020.

Obsazenost se může ještě průběžně měnit. Pokud jste termín zápisu nestihli a máte zájem seznámit se s naším vzdělávacím programem a prostředím nové Montessori školky, kontaktuje nás prosím na tlf 724 024 177 nebo písemně zde. Rády si s Vámi domluvíme schůzku.

 

Informace k zápisu:

Maximální kapacita MŠ Astra je 20 dětí ve věku od 3 do 6 let (mladší děti dle individuální dohody a volné kapacity školky).

Přednostně budou přijati stávající klienti a uchazeči o celotýdenní docházku.

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci.

Doklady, které je k zápisu nutné předložit a formuláře k vyplnění, které Vám zašleme na základě Vaší telefonické nebo písemné žádosti:

– rodný list dítěte (zaslání kopie mailem)

– občanský průkaz zákonného zástupce (zaslání kopie mailem)

– přihláška k předškolnímu vzdělávání (zaslání podepsané kopie mailem, následně do 16. 5. 2020 odeslání originálu poštou nebo vhození do schránky MŠ)

– potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ověřené lékařem (bude doloženo po ukončení mimořádných vládních opatření; k termínu zápisu je nutné pouze čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno, které je součástí textu Přihlášky a zaslání kopie očkovacího průkazu)

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY JSOU V SOULADU S NAŘÍZENÍMI VLÁDY OBNOVENY S NÁSLEDUJÍCÍMI ÚPRAVAMI

TANEČKY
PRO DĚTI 2-5 LET

Čtvrtek od 10:00 do 10:50

Cena 50 Kč/lekci

Až do odvolání pouze 

pro děti z MŠ Astra 

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTICKÁ
PŘÍPRAVKA 3 – 5 LET

Pondělí od 16:00 do 16:45

Není určeno pro veřejnost,
pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTIKA
PRO DĚTI 6 – 9 LET

Úterý od 17:00 do 17:50

Cena 1 200 Kč/pololetí

Od 12. 5. 2020 obnoveno

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTIKA
PRO DĚTI DESET+

Úterý od 18:00 do 18:50

Cena 1 200 Kč/pololetí

Od 12. 5. 2020 obnoveno

Lektor: Pavlína Mutinská

JÓGA
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pondělí od 10:45 do 11:45

Do odvolání přerušeno,
pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Ivana Kuňáková

JÓGA
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Středa od 16:00 do 17:00

Přerušeno

Přihlášky a více info na www.ivanakunakova.cz

VÝTVARNÁ
DÍLNIČKA

Čtvrtek od 15:30 do 16:30

Do odvolání přerušeno,
pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Aneta Muziková

CROSSFIT
PRO DĚTI 8-12 LET

Pondělí od 17:00 do 17:50

Cena 1 200 Kč/pololetí

Od 12. 5. 2020 obnoveno

Lektor: Pavlína Mutinská

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Zuzana Kurejová