Aktuálně

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2021/2022

Zápis do MŠ Astra na školní rok 2021/22 proběhne v pondělí 10. května 2021. V případě zájmu nás prosím kontaktuje na tlf 724 024 177 nebo písemně zde. Rády Vám sdělíme podrobné informace a zodpovíme všechny dotazy.

Informace k zápisu:

Maximální kapacita MŠ Astra je 20 dětí ve věku od 3 do 6 let.

Přednostně budou přijati stávající klienti a jejich sourozenci a dále uchazeči o celotýdenní docházku. V případě více uchazečů se stejnými kritérii je rozhodující pořadí, v jakém byli zapsáni do seznamu uchazečů.

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci.

Doklady, které je k zápisu nutné předložit a formuláře k vyplnění, které Vám zašleme na základě Vaší telefonické nebo písemné žádosti:

– rodný list dítěte (kopie)

– občanský průkaz zákonného zástupce (kopie)

– přihláška k předškolnímu vzdělávání

– potvrzení o očkování a zdravotní způsobilosti dítěte ověřené lékařem

Formy podání přihlášky, doručení nejpozději do 10. května 2021:

– do datové schránky MŠ Astra: 3t57zih

– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: info@msastra.cz

– poštou na adresu: Mateřská škola Astra, Dolní Kasárna 766, 250 67 Klecany

– osobním podáním v MŠ Astra, po předchozí telefonické domluvě na tlf: 724 024 177

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů na www.msastra.cz a zaslány zákonným zástupcům e-mailem. Nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni doporučeným dopisem.

 

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU KORONAVIRU

Vážení rodiče,

v MŠ Astra stále doržujeme hygienická opatření ve snaze eliminovat zdravotní rizika a respektovat pokyny MŠMT:

  • rodiče při příchodu do MŠ nadále nevstupují do prostoru školky
  • vstup do školky při vyzvedávání dětí je možný pouze s rouškou
  • do školky mohou přijít jen úplně zdravé děti bez jakýchkoli příznaků nachlazení a zvýšené teploty
  • do školky není možné nosit z domu vlastní hračky
  • ve školce věnujeme ještě větší pozornost hygieně rukou než obvykle, vedeme děti ke správné technice mytí rukou
  • při výchovně-vzdělávacím programu trávíme s dětmi maximum času pobytem venku
  • konání jednotlivých zájmových kroužků je upraveno nebo přerušeno – viz rozpis níže

Děkujeme za pochopení a respektování těchto opatření v zájmu nás všech!

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Hledáme pedagogického pracovníka s ukončeným vzděláním v oboru Předškolní pedagogika a alespoň 3letou praxí, požadujeme certifikát z diplomového Montessori kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí ve věku 3 – 6 let. Podrobnější info na tlf 724 024 177.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

TANEČKY

Pondělí od 16:00 do 16:45

Pouze pro děti z MŠ Astra 

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTICKÁ
PŘÍPRAVKA

Úterý od 16:00 do 16:45

Pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTIKA
PRO DĚTI OD 6 LET

Úterý od 17:00 do 17:50

Přerušeno

Lektor: Pavlína Mutinská

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

Středa od 15:30 do 16:30

Pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Aneta Muziková

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Zuzana Kurejová