Aktuálně

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PROBLEMATIKOU KORONAVIRU

Vážení rodiče,

v MŠ Astra stále doržujeme hygienická opatření ve snaze eliminovat zdravotní rizika a respektovat pokyny MŠMT:

  • rodiče při příchodu do MŠ nadále nevstupují do prostoru školky
  • vstup do školky při vyzvedávání dětí je možný pouze s rouškou
  • do školky mohou přijít jen úplně zdravé děti bez jakýchkoli příznaků nachlazení a zvýšené teploty
  • do školky není možné nosit z domu vlastní hračky
  • ve školce věnujeme ještě větší pozornost hygieně rukou než obvykle, vedeme děti ke správné technice mytí rukou
  • při výchovně-vzdělávacím programu trávíme s dětmi maximum času pobytem venku
  • konání jednotlivých zájmových kroužků je upraveno nebo přerušeno – viz rozpis níže

Děkujeme za pochopení a respektování těchto opatření v zájmu nás všech!

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2020/2021

V tuto chvíli jsou všechna místa pro školní rok 2020/21 obsazena. Pokud máte zájem seznámit se s naším vzdělávacím programem a rezervovat si místo pro školní rok 2021/22, kontaktuje nás prosím na tlf 724 024 177 nebo písemně zde. Rády si s Vámi domluvíme schůzku.

 

Informace k zápisu:

Maximální kapacita MŠ Astra je 20 dětí ve věku od 3 do 6 let (mladší děti dle individuální dohody a volné kapacity školky).

Přednostně budou přijati stávající klienti a uchazeči o celotýdenní docházku.

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci.

Doklady, které je k zápisu nutné předložit a formuláře k vyplnění, které Vám zašleme na základě Vaší telefonické nebo písemné žádosti:

– rodný list dítěte (kopie)

– občanský průkaz zákonného zástupce (kopie)

– přihláška k předškolnímu vzdělávání

– potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ověřené lékařem 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Hledáme pedagogického pracovníka s ukončeným vzděláním v oboru Předškolní pedagogika a alespoň 3letou praxí, požadujeme certifikát z diplomového Montessori kurzu zaměřeného na vzdělávání dětí ve věku 3 – 6 let. Podrobnější info na tlf 724 024 177.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

TANEČKY

Pondělí od 16:00 do 16:45

Pouze pro děti z MŠ Astra 

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTICKÁ
PŘÍPRAVKA

Úterý od 16:00 do 16:45

Pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Pavlína Mutinská

GYMNASTIKA
PRO DĚTI OD 6 LET

Úterý od 17:00 do 17:50

Přerušeno

Lektor: Pavlína Mutinská

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

Středa od 15:30 do 16:30

Pouze pro děti z MŠ Astra

Lektor: Aneta Muziková

Kontakt

Zajímají Vás podrobnější informace? Chcete se přijít podívat?

Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Pavlína Mutinská & Zuzana Kurejová